Süleyman Paşa’nın Ölümü

0
171

Süleyman Paşa’nın Ölümü

Orhan bey, Avrupa’daki fetihlerini korumak için oğlu Süleyman Paşa ile Hacı İlbeyi’ne güveniyordu. Süleyman Paşa kendine merkez olarak Gelibolu’yu, II-beyi de Konur’u seçti. Birincisi Dimetoka, İkincisi Çorlu ve Hayrabolu’ya kadar olan yerleri dolaştı. Ecebey de, kendi adı ile anılan vadiyi yurtluk olarak aldı. Fakat Süleyman Paşa, fetihlerinin meyvelerinden ancak bir kaç yıl faydalanabildi.

Bir gün Bolayir ile Seydi-Kavak arasmda yaban kazı avlarken uçan doğanını, atını dört nala kaldırarak, izlemek istedi. Ama attan öylesine hızla düştü ki, o anda ruhunu teslim etti (1359). Cenazesi, Şekerciler Mahallesinde cami yaptırdığı Bursa’daki Osmanlı hanedanı türbesine değil, yine O’nun Bolayır’da inşa ettirdiği Cami yakınma gömülmüştür. Orhan bey, oğlunun fetihlerinin hatırasını yaşatmak için bir türbe yaptırdı ki yüzyıldan fazla bir müddetle bir Osmanlı şehzadesi için, Rum imparatorluğu toprakları üzerinde yükselen türbe sadece bu olmuştur.

Bir efsane, Süleyman Paşa’ya ölümünden sonra da bir zafer yükler. Buna göre O, kıratlara binmiş gök kahramanlarından kurulu bir fırkanm başında, parlak bir şafakta bir düşman ordusunu yenmiştir. Denilir ki: Altmış bir gemilik bir donanma ile otuz bin Hristiyan Boğaz’da görünmüş, bunların yarısı Tuzla’ya, ötekiler Şeydi Kavak’a çıkmış ve bu sonuncular Süleyman Paşa tarafından idare edilen gök yiğitlerince yok edilmişlerdir.,

CEVAP VER