Amasya Genelgesi Nedir ? Hakkında Bilgiler

Amasya Genelgesi Nedir ? Hakkında Bilgiler

1) Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti Anlaşma Devletlerinin etkisi ve denetimi altında kuşatılmış bulunduğundan üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor.Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin karârı ve direnişi kurtaracaktır.Ulusun içinde bulunduğu durumu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimin dışında bir “ulusal kurul”un varolması çok gereklidir. Bu nedenle, yapılan öneriler ve ulusal istek üzerine Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta “ulusal bir kongre”‘nin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır.Bunun için bütün illerin her sancağından ve parti çekişmeleri dikkate alınmaksızın yetenekli ve ulusun güvenini kazanmış en çok “3” delegenin olabildiğince çabuklukla yola çıkarılması gerekmektedir. Ancak her olasılığa karşı bu seçimler bir ulusal sır olarak saklı tutulmalı ve delegeler gereken yerlerde kimliklerini gizlemelidirler.
2) Doğu illeri adına 10 Temmuzda Erzurum’da toplanması kararlaştırılan kongre için söz konusu illerin Müdafaa-i Hukuk, ve Reddi İlhak derneklerinden seçilen üyeler Erzurum’a doğru yola çıkarılmışlardır. O zamana kadar öteki illerin delegeleri de Sivas’a ulaşabileceklerinden Erzurum Kongresi üyeleri de uygun bulunacak zamanda Sivas’a hareket edeceklerdir.
3) Delegeler, bu maddelere göre Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye dernekleri ve belediyelerce, ya da başka bir yöntemle seçileceklerdir.

O günkü koşullar dikkate alınarak genelgede yer verilmeyen öteki “3” madde ise şunları içeriyordu:
4) Alınan kararları uygulayacak kişi ve kuruluşlar:

o M. Kemal,

o R. Orbay,

o A.F. Cebesoy,

o K.Karabekir,

o Refet Bele,

o II. Ordu Müfettişi Cemal Paşa,

o XIII. Kolordu K. V. Albay Cevdet,

o XII. Kolordu Kolordu Komutanı Albay Selahattin,

o XVII. Kolordu Komutanı Albay Bekir Sami Günsav,

o Edirne Kolordu Komutanı Albay Cafer Tayyar Eğilmez,

o Samsun Mutasarrıfı Hamit Bey ve öteki sivil ve asker kişiler.
Bunların dışında görüş ve düşüncelerine başvurulacak kişiler: o Eski Sadrazam Ahmet İzzet, o Bayındırlık Bakanı Ferit, o Ayan üyesi Ahmet Rıza ve diğerleri.
5) Posta Telgraf Genel Müdürlüğünce Müdafaa-i Hukuk derneklerine ait telgraflar üzerine konan yasakların kaldırılması için çalışılması.
6) Askeri ve ulusal örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması; komutanlıkların başkalarına bırakılmaması; silah ve cephanenin elden çıkarılmaması; Vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali bütün orduyu ilgilendirdiğinden vatanın hep birlikte savunulması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.