asit yağmurları nasıl oluşur

Asit Yağmurları Nedir?

Sanayinin gelişmesi ile asit yağmurlarından da bahsedilmeye başlanmıştır. Havaya, suya ve toprağa zarar veren Asit yağmurları Nedir? Doğaya, canlılara verdiği olumsuz etkiler nelerdir?

ASİT YAĞMURLARI NEDİR?

Sanayi faaliyetlerinin fazla olduğu yerlerde asit yağmurlarının fazla olmasının nedeni, petrol ve kömür gibi fosil yakıtların yakılmasıdır.

Bu yanma sonucu azot ve kükürt gibi gazların havaya karışması ve su buharı ile tepkimeye girmesi ile sülfirik ve nitrik asit ortaya çıkmaktadır. Kar, yağmur, sis, çiğ gibi doğal olaylarla bu asitler yeryüzüne inmesidir.

Asit yağmurları sanayinin, termik santrallerinin, motorlu araçların hatta parfüm ve deodorant gibi kimyasal maddelerin kullanımı ile meydana geldiği gibi bir takım doğal olaylar sonucunda da oluşmaktadır.

Ancak bunlar insan faaliyetleri ile oluşan asit yağmurlarından çok daha azdır. Asit yağmurlarına neden olan doğal olayların başında yanardağlar ve bataklıklarda yaşayan bazı canlı türlerinin biyolojik süreçleridir.

O halde Asit yağmurları nedir sorusunun kısaca yanıtı, fosil yakıtların yakılması ile oluşan yağışlardır. Doğal yağmur suyunun PH değeri 5,6 iken asit yağmurlarının PH değeri çok daha azdır.

ASİT YAĞMURLARI NASIL OLUŞUR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi asit yağmurları, fosil yakıtların yakılması ve ortaya çıkan gazların bulutlarda ki su buharı ile tepkileşerek nitrit ve sülfirik asit meydana gelmesi ile oluşmaktadır.

Bu asitler damlacık halinde yeryüzüne düşer. Güneş ışığı, havadaki bu tepkimenin hızını arttırmaktadır.

Güneşin yaydığı ısının etkisi ile yeryüzü suları daha hızlı yükselir, yoğunlaşır ve fosil yakıtların neden olduğu gazlarla tepkileşerek yeryüzüne iner. Bu yağmur olabileceği gibi, sis, çiğ, kar ve kuru parçacıklar şeklinde de olabilmektedir.

ASİT YAĞMURLARININ ETKİLERİ NELERDİR?

Asit yağmurları, insan, hayvan ve bitkileri olumsuz etkilediği gibi orman ve tarım alanlarının da zarar görmesine neden olmaktadır. Asit yağmurları özellikle toprağı olumsuz etkileyerek besinlerin doğal yapısını bozmakta ve bu besinlerle beslenen canlıların zarar görmesine neden olmaktadır.

Aynı şekilde içme suyuna karışarak yine canlı hayatını olumsuz etkilemektedir.

Ormanların yok olmasının başlıca nedenlerinden biri de asit yağmurlarıdır. Asit yağmurlarının etkisi ile ağaçların yaprakları kurumakta, gelişimleri yavaşlamakta, bitki kökleri hastalanmakta ve toprağa faydalı mikroorganizmalar ölmektedir.

Asit yağmurları toprağa geçmekte ve yeryüzü sularına taşınmaktadır. Bu da balıkların ölmesine, ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır.

Son yıllarda hızla artan kanser hastalığının oluşumunda asit yağmurlarının olumsuz etkileri oldukça fazladır. Özellikle akciğer kanseri, solunum yolları rahatsızlıkları ve nefes darlığı üzerinde asit yağmurlarının etkisi büyüktür. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır.

Asit yağmurlarının aşındırıcı etkisi canlı sağlığına olduğu kadar yapıların, taşıtların, tarihi eserlerin zarar görmesine neden olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.