Biyom Nedir Biyom Çeşitleri Nelerdir?

Biyom, benzer bitki örtüsü ve iklim şartlarına sahip, üzerinde yaşayan canlıları da kapsayan geniş coğrafi alanlara denir. Her biyomun kendine özgü iklimi, iklime uygun bitki örtüsü ve canlı türü bulunmaktadır. İklim şatları biyomun bitki örtüsünü ve canlı türlerini etkileyerek şekillendirmektedir.

BİYOM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Biyomların iklim şartlarına göre ayrıldığını söylemiştik. Buna göre biyomlar, Karasal ve Sucul Biyomlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

KARASAL BİYOMLAR

Karasal biyomlar orman, çayır, çöl ve tundra biyomları olarak 4’e ayrılmaktadır.

  1. Orman Biyomları:

Yeryüzünde birbirinden farklı çeşitlilikle çok fazla orman vardır. Bunların başlıcaları tropikal yağmur ormanları, ılıman bölge ormanları, iğne yapraklı ormanlardır.

Tropikal Yağmur Ormanları

tropikal-orman
tropikal orman

Yıl boyu nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu ormanlardır. Bu da su ve bitki örtüsü açısından zengin olan zengin olan tropikal yağmur ormanları, canlıların gereksinimleri açısından oldukça elverişlidir. Her zaman yeşil bitki örtüsüne sahip tropikal ormanlarda yaşayan canlılar, timsah, yılan, yarasa, bizon, maymun ve kuş türleridir.

Ilıman Bölge Yaprak Döken Ormanlar

Yağış oranı yüksek ormanlardır. Kış aylarında ağaçlar yapraklarını dökerler. Ilıman bölge ormanlarında ıhlamur, kestane, meşe ve ceviz gibi bitkilere rastlanmaktır. Ormanda yaşayan hayvan türleri ise sincap, kanguru, geyik, sürüngenler, bizon ve ayılardır.

İğne yapraklı Ormanlar: Bu ormanlar Kuzey Yarım kürede yer almaktadır. Sert iklime sahiptirler. Kar ve don olaylarının en yoğun olduğu biyomlardır. Çam, ladin, köknar gibi iğne yapraklı ağaçlar sert iklim şartlarından etkilenmediği için bu ormanlarda bulunmaktadır.

  1. Çöl Biyomları:

Yağışlar nadir ve belli zamanlarda olduğu için bitki örtüsü zayıftır. Gündüz sıcak, gece soğuk olan çöl havası, suyun az olması nedeniyle az su isteyen bitkilerden kaktüsler, hayvanlardan ise deve, akrep, karınca, yarasa ve sürüngenler yaşamaktadır.

  1. Ilıman Bölge Çayır Ormanları:

Ilıman bölge çayır ormanları, çöl kadar sıcak değildir ve yağmurları da azdır. Yazları ılık, kışları daha serttir. Humuslu toprağa sahiptirler. Bu yüzden baklagiller ve buğdaygiller bu tür ormanlarda bulunmaktadır. Ayrıca biyomda keçi, koyun, otçullar ve serçeler yaşamaktadır. Tarıma elverişli biyomlardır.

  1. Tundra Biyomları:

Tundra biyomu, dünya üzerinde bulunan karasal alanların yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Sıcaklığın oldukça düşük olduğu ve kuvvetli rüzgarın bulunduğu biyomda toprak genellikle donla kaplıdır. Kışlar çok soğuk, yazlar ise yeterince sıcak değildir. Bu yüzden Tundra biyomunda bodur çalılar ile likenler bulunmaktadır. Ren geyiği, ayı, tilki ve misk öküzleri bulunmaktadır.

SUCUL BİYOMLAR:

sucul-biyomlar

Yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır. Bu yüzden sucul biyomlarda oldukça geniş bir alanı kaplamaktadırlar. Sucul biyomları tatlı ve tuzlu biyomları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tatlı su biyomları: Sudaki tuz oranı yüzde birin altındadır. Göller ve akarsular olmak üzere iki türlü tatlı su biyomları bulunmaktadır. Göl biyomları sucul biyomlarla karasal biyomların iç içe olduğu alanlardır. Bu yüzden oldukça fazla canlı çeşitliliği bulunmaktadır. Akarsu biyomları ise tarıma elverişli alanlardır ve canlı yaşamı için uygun alanlardır. Tek yönde akan akarsular farklı bölgelerden farklı mineralleri de kendilerine katarlar. Bu yüzden canlı türlerinin en fazla olduğu alanlardır.

Tuzlu su biyomları: Sudaki tuz oranı en az yüzde üç olan bölgelerdir. Deniz ve okyanus biyomları olarak ikiye ayrılırlar. Suyun derinliğine göre farlı canlı türlerine sahiptirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.