Fatih Sultan Mehmet’in Devlet Yapısı

Fatih Sultan Mehmet Projesi ve yönetim sistemi , Fatih Sultan Mehmet zamanında devletin yapısı nasıldı bu konu ile alakalı makalemizi sizler için hazırladık .

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethettikten sonra başlıca sekiz kiliseyi camiye çevirmiş ve yeniden dört cami daha inşa ettirmiştir. Bunlar arasında kubbelerinin yüksekliği ve güzelliği Ayasofya’dan sonra en çok dikkati çekeni kendi adıyla anılan ve şehrin yedi tepesinden biri üzerinde yapılan camidir.

Caminin dış avlusunda Sahn adıyla anılan sekiz medrese yapılmıştır. Bunların her birinin arkasında öğrencilere ayrılmış hücreleri içine alan bir tek yapı da vardır. Bu yapılara bitişik imaretler de eskiden yoksul olan öğrencilere ve başkalarına günde iki defa yemek vermek için kullanılırdı. Darü’ş-şifa diye bilinen hastahane; tımarhane denilen akıl hastahanesi; yolcuların, yabancıların yatıp kalkmaları için Kervansaray, yahut Han denilen binalar; nihayet erkek çocuklar için okullar gibi önemli sosyal yapılar da bu yörede yer almıştır.

Ayrıca cami içinde bir de kütüphane kurulmuştur. Camiden ayrılan bu kitaplık odası, OsmanlIların İstanbul’a kurdukları ilk kütüphanedir. Cami çevresi içinde, fakat biraz daha uzakta bir sebilhane, hamamlar, bir kitaplık, hadîs öğretimine ayrılmış bir medrese, bir sofayı ihtiva eden avlu ve bir türbe görülür. Fatih Sultan Mehmed’in anası Alime hanımın kabri buraya yakın bir yerde bulunur.

Fatih Sultan Mehmed, Fatih Camii’nden başka üç cami daha yaptırmıştır: Bunlardan biri Eyüp Camiidir ki, Hz Peygamberin mihmandarı Ebu Eyyüp En-sarî’nin, İstanbul kuşatması sırasında keşfedilen kabrinin bulunduğu yerde inşa edilmiştir. İkincisi büyük Şeyh Emir Sultan Buharî Camii olup İstanbul’un Edirnekapısı yakınındadır. Üçücüsü de Yeniçeriler kışlası yakınındaki Yeniçeriler Camii (Orta Cami)’dir. Bunlardan başka devletin eski iki başkenti olan Edirne ve Bursa şehirlerinde de bâzı camiler yaptırılmış ise de, Çelebi Sultan Mehmed ve İkinci Murad tarafından inşa olunan çok güzel camilere, bunlar fazla bir şey katmamıştır.

Fatih devrinin sultan kadınları ve vezirleri de bâzı değerli eserler meydana getirmişlerdir. Söz gelimi Kasımpaşa, Edirne’de Tunca kıyısında bir cami yaptırmıştır ki, kendi adıyla söylenir. Fatih’in kızı Ayşe Sultan da Edirne’de bir cami yapılmasını sağlamıştır. Fatih’in hanımı ve Dulkadir hükümdarı Süleyman’ın kızı Sitti Sultan da bir cami inşa ettirmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in eski ve yeni sarayları ve atik Bedestan, bu çağın değerli yapılarından olduğu gibi, İstanbul surlarının onarımı da bu zamanın bir yapı başarısıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.