İkinci Mehmed’in Tahta Çıkışı

İKİNCİ MEHMED’İN TAHTA ÇIKIŞI

İkinci Murad 1451 Şubatının 5. günü vefat etmiştir. Oğlu Mehmed yirmi bir yaşında idi. Babasının ölümü haberini; Vezir-i Azam Halil Paşa’nm Edirne’den acele olarak yolladığı bir tatar (haberci) den, Manisa’da şehzade iken, ölümünden üç gün sonra öğrendi, ikinci Mehmed, bir Arap atma binerek yola çıktı. Peykleri ve baltacıları birlikte iki gün içinde Gelibolu’ya yetişti.

Maiyyetinin geri kalanını beklemek ve gelişini Edirne halkına bildirmek için, iki gün Gelibolu’da kaldı. Yeni Sultanı selâmlamak üzere halk her taraftan, yolu üzerine döküldüler. Vezirler, beylerbeyiler, beyler, bilginler, şeyhler, şehirden bir fersah uzaklıktaonu karşıladılar.

Kendisiyle karşılaşınca atlarından inerek Edirne kapılarına kadar yaya yürüdüler. Fakat şehre girerken durdular, ikinci Murad’m hâtırasına karşı bir saygı göstererek mateme başladılar. Sultan İkinci Mehmed de atından inerek, hazır bulunanların göz yaşlarına katıldı. Sonra burada el öpme töreni ifâ olundu. Arkasından karşılayıcılar yeni padişahı saraya kadar götürdüler.

Ertesi gün vezirler ile devlet büyüklerinden bir çoğu hazır oldukları halde tahta oturdu. Kızlarağası Şahin ile İbrahim Paşa padişahın hemen yambaşmda durdular. İshak Paşa ve Vezir-i Azam Halil Paşa iki defa tahtından ayrılmasına ve bir köşede uzakta kalmasına sebep olduğu için genç padişahın teveccühüne pek de emin değildi. Sultan İkinci Mehmed, kızlar ağasına hitap ederek :

Vezirlerim niçin benden bu kadar uzak duruyorlar. Halil’e söyle yerine otursun. İshak Paşa’ya gelince, ben ona, Anadolu valisi sıfatı ile babamın mübarek naşırtı Bursa’ya ulaştırmak ödevini tevdi ediyorum. ” dedi. Halil böylece yüksek görevinde bırakılmış olduğunu anlayınca padişaha yaklaşarak onun elini öptü. İshak Paşa da İkinci Murad’m naşmı belirtilen yere ulaştırdı. Cenazenin geçişi sırasına, o vakte kadar benzeri görülmemiş bir ihtişam göstererek avuç dolusu sadakalar dağıttı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.