Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Seferleri

Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Seferleri

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı seferlerle geçmiş padişahın bir çok ülkeye seferi bulunmaktadır bunların biri de kanuni sultan süleyman avrupa seferleridir

Kanunî Sultan Süleyman, beşinci seferini Bohemya ve Macaristan kralı unvanını veremeği reddettiği ve İspanya kralının bir adamı sayarak mektuplarında her zaman ancak Viyana valisi diye vasıflandırdığı Ferdinand aleyhine değil, Almanya ve Şarlken’e karşı açtı.
Kanunî’nin ve vezir-i azaminin kudret ve güvenleri: Ferdinand’m şahsımda kendilerinin büyüklüklerine ve güçlerine lâyık bir hasım görmeyerek Şarlken’den başkasını rakip olarak kabul etmeye elverişli değildi. Ancak Kanunî Sultan Süleyman, İspanya kralı ile boy ölçüşmek arzusunda idi. Şarlken’i kendisiyle savaşmak şerefine kavuşturmak arzusunda bulunmakla beraber, onu imparator da tanımak istemiyordu. Çünkü bu büyük kudret ve unvanı kimseyle bölüşmek istemiyordu. Söylendiğine göre İbrahim Paşa’nm çoğu zaman tekrarladığı bir söz vardır ki, şu anlamda idi:

“Âlemde sadece bir Allah olduğu gibi, dünyada da sadece bir imparator (Şe-hinşah) dan fazla bulunmaması gerekir.” Padişah-ı âzam olan Sultan Süleyman’ın karşısına çıkıp da ezilmeye lâyık biricik düşman olsa olsa Almanya’yı Türklere karşı tahrik eden Şarlken olabilirdi.

Kanunî Sultan Süleyman 25 Nisan 1532 tarihinde; 16. 000’i Rumeli, 30. 000’i Anadolu askeri, 12. 000’i yeniçeri, 20. 000’i muntazam süvari ve 60. 000’i akıncıdan oluşan ordusu ile İstanbul’dan hareket etti. Sultan Süleyman mükâfatı da, cezalandırmayı da uygun zamanlarda kullanmak suretiyle ordusunu, en ciddî bir disipline bağlamaya muvaffak oldu.

Osmanlı ordusu Belgrad’dan hareketinden sonra, Kırım hanının kardeşi Sahip Giray’m getirdiği 15. 000 Tatarın katılmasıyla kuvvetini arttırmıştı. Essek’te Bosna Valisi Pîusrev Bey de ordusu ile hizmete koştu. Sultan Süleyman yolunun üzerindeki bir çok kaleleri fethetti. Sadece küçük bir mevki olan Güns’ü kolayca alamadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.