Kaside Nedir ?

Kaside Nedir ?

Divan edebiyatında övgü dolu yada eleştirisel sözler ile din ve devlet büyüklerinin ismine yazılan şiirlere Kaside denir. Beyitlerden oluşan Kasideler bazı açılardan gazele benzeseler bile içerik bakımından çok daha zengin ve uzun olurlar. Öyle ki beyit sayıları 33 ile 99 arasında değişiklik gösterebilir.

Kafiye bakımından AA, BA, CA, DA, EA… şeklinde ilerlerler. En güzel beytine beytü’l – kasid ismi verilir. Bir şiirin Kaside sayılabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar, matla, makta, taç beyit, beytü’l- kasid gibi önemli beyitlerin şiir içerisinde geçmesi olarak sıralanabilir. Fahriye ve tegazzül beyitlerinin kullanılması şartı yoktur.

Kasideler sadece din ve devlet adamları için değil, Allah’ı anlatan ve O’nun birliğinden bahseden türlerde de yazılabilirler. Bu tür Kasidelere Tevhid adı verilir. Ama. dua edip Allah’a yalvarmak olunca Kasidenin ismi Naat olur. Kasideler övgü amaçlı ise Medhiye, yergi amaçlı ise Hicviye ismini alırlar. Divan edebiyatımızın en güzel Kaside örneklerini Nef’i, Baki, Fuzuli, Ahmet Paşa, ve Nedim gibi ustalar vermiştir.

Kasidelerin bazı bölümlerinde doğa ile ilgili tasvirler yapılır. Bu bölümlere Nesib yada Teşbib denir. Direk övgü yada eleştiriye geçilmemek için ilk önce bu tarz beyitler kullanılır. Mevsimleri, bayramı, hayvanları ve ramazanı anlatan beyitlere rastlamak mümkündür. Nesib bölümünde işlenen konuların ismi divan edebiyatında Bahariyye, Iydiye, Şıtaiyye, Ramazaniyye, Rahşiyye ve Sayfiyye olarak adlandırılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.