milliyetcilik

Milliyetçilik Nedir Milliyetçilik İlkesi [Kısaca]

Milliyetçilik nedir bilmeyen öğrencilerimiz için çok basit bir tanım yapalım. Milliyetçilik ilkesi, modern bir ulus-devletin ideolojik temeli olarak Türk milliyetçiliğini tanımlıyordu. Milliyetçilikten anlaşılan, çağdaş uluslarla eşit olan ve onlarla uyum içinde yürüyen Türk toplumunun özel niteliklerini, bağımsız kimliğini korumaktı.

Türk milliyetçiliği, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra tam anlamıyla yaşama geçirilme olanağı buldu. Ülke, etnik yapısının türdeşleşmesiyle, milliyetçiliğin gelişmesi için daha da elverişli bir ortama kavuştu.

Bu ilke, imparatorluk emellerini terk etmiş ve egemenliğe kavuşmuş bir ulus-devletin dil, tarih, kültür alanındaki bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yoluyla uygulamaya geçirildi. Milliyetçilik ilkesi, “Ümmet”in bir “ulus”a dönüşmesini sağladı.

Milliyetçilik İnkılapları

  • Yeni Türk Devleti’ nin kurulması
  • Türk gencinin tarihini daha iyi tanıyabilmesi için kurulan Türk Tarih Kurumu
  • Türk gencinin dilinin özelliklerini öğrenmesi için ve dildeki yozlaşmayı önlemek için Türk Dil Kurumu kuruldu.
  • İzmit İktisat Kongresinin yapılması
  • Yabancı işletmelerin millileştirilmesi
  • Türk parasının değerini korumak için kanunların çıkarılması.
  • Yabancı devletlere verilen kapitülasyonların kaldırılması.

Halkçılık İnkılapları hakkında bilgi edinmek isterseniz: https://www.ufakbilgi.com/halkcilik-nedir-ataturk-ilkeleri-halkcilik-anlami.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.