Mondros Ateşkes Antlaşması şartları, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkında bilgiler ,Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri

 

Mondros Ateşkes Antlaşması şartları, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkında bilgiler ,Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri

 

1. Karadeniz’e geçmek için Çanakkale ve Karadeniz (istanbul) boğazlarının açılması ve Karadeniz’e geçmenin sağlanması, Çanakkale ve Karadeniz boğazlarındaki silah yuvalarının (istihkam) bağlaşıklar tarafından ele geçirilmesi.

2. Osmanlı sularındaki tüm torpil tarlaları ile torpido ve kovan yerleri ve öbür engeller gösterilecek ve bunları taramak ya da ortadan kaldırmak için yardım edilecektir.
3. Karadeniz’de bulunan torpil yerleri hakkında eldeki bilgiler verilecektir.
4. İtilaf Devletlerinin savaş esirleri ile Ermeni esirler ve tutuklular İstanbul’da toplanacak, kayıtsız, koşulsuz İtilaf Devlet hükümetlerine verilecektir.
5. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sürdürülmesi için gerekli görülecek asker gücünden başkası hemen salıverilecek; işbu asker gücünün sayısı ve durumu İtilaf Devletleri hükümetleri tarafından Osmanlı İmparatorluğu (Devleti Âliye) ile görüşüldükten sonra kararlaştırılacaktır.
6. Osmanlı karasularında kolluk ve buna benzer konular için kullanılacak küçük gemiler dışında Osmanlı sularında ya da Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirilen sularda bulunan tüm savaş gemileri verilecek; gösterilecek Osmanlı limanı ya da limanlarında tutuklu bulundurulacaktır.
7. Bağlaşık Devletler, güvenliklerine yönelik bir durumun ortaya çıkması halinde istediği stratejik noktayı ele geçirme hakkına sahiptir.
8. Halen Osmanlı elinde bulunan tüm liman ve demiryollarından İtilaf Devletleri gemileri yararlanacak ve bunlar İtilaf Devletleri ile savaş halindeki devletlere karşı kapalı tutulacak; Osmanlı gemileri de ticaret ve ordunun salıverilmesi konularında bu benzer koşullardan yararlanacaktır.
9. İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve limanlarındaki tüm gemi onarımı araçlarını kullanacaktır.
10. Toros tünelleri İtilaf Devletlerine teslim edilecektir.
11. İran’ın kuzeybatı bölgesindeki Osmanlı kuvvetlerinin çabucak savaştan önceki sınır gerisine çekilmesi konusunda önceden verilen buyruk uygulanacaktır. Kafkasya ötesinde önceleri Osmanlı kuvvetleri tarafından bir bölümü boşaltılan yerlerin geri kalan bölümü de, İtilaf Devletleri tarafından durum yerinde incelenerek, istenirse, boşaltılacaktır.
12. Hükümet haberleşmeleri dışındaki telsiz, telgraf ve kablolar İtilaf Devletlerinin memurları tarafından denetlenecektir.
13. Denizle, askerle ve ticaretle ilgili öğelerin ve araçların yok edilmesi önlenecektir.
14. Ülkenin gereksinimi karşılandıktan sonra geri kalan kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri satın alınacak; bunların hiçbiri dışarıya satılmayacaktır.
15. Tüm demiryolları İtilaf Devletlerinin subaylarının denetimi altında bulundurulacaktır. Bu demiryolları arasında ve halen Osmanlı Hükümeti’nin denetiminde bulunan Kafkas demiryolu tam olarak İtilaf Devletleri memurlarının yönetimine bırakılacaktır. Ancak halkın gereksiniminin karşılanması gözden uzak tutulmayacaktır. Batum’un ele geçirilmesi işbu madde içindedir. Osmanlı Hükümeti Baku’nun ele geçirilmesine itiraz etmeyecektir.
16. Hicaz’da, Asir’de, Yemen’de, Suriye’de ve Irak’ta bulunan birlikler en yakın İtilaf Devletleri komutanının boyunduruğuna girecek ve Kilikya’daki (Adana bölgesi) kuvvetlerin, güvenliği korumak için gerekli olandan fazlası beşinci maddedeki koşullara dayanarak kararlaştırılacak biçimde geri çekilecektir.
17. Trablus ve Bingazi’de bulunan Osmanlı subayları en yakın İtalyan birliklerinin boyunduruğuna girecektir. Boyunduruğa girmemeleri halinde Osmanlı Hükümeti bunlarla haberleşmeyi kesmeyi ve bunlara yardım etmemeyi kabul eder.
18. Trablus ve Bingazi’de Osmanlıların elinde bulunan limanlar en yakın İtilaf Devletlerinin birliklerine bırakılacaktır.
19. Alman, Avusturyalı asker ve sivil memurlar ile uyrukları bir ay içinde, uzak yerlerde bulunanlar da bir aydan sonra en kısa Osmanlı topraklarından çıkacaklardır.
İnkılap ve Atatürk Kronolojisi – Belgeler 2
20. Beşinci madde gereğince salıverilecek Osmanlı kuvvetlerine ait silah, cephane, taşıma araçlarının kullanılma biçimi hakkında verilecek yönergeye uyulacaktır.
21. İtilaf Devletlerinin çıkarlarını korumak için Osmanlı Besin Sağlama Bakanlığı’nda (İaşe Nezareti) İtilaf Devletlerinin temsilcileri bulunacak ve kendilerine bu konuda gerekli görülecek tüm bilgiler verilecektir.
22. Osmanlı savaş esirleri, İtilaf Devletleri sivil savaş esirleri ile askerlik çağı dışında olanların salıverilmesi göz önünde bulundurulacaktır.
23. Osmanlı Hükümeti, Bağlaşık (Merkezi-Almanya, Avusturya, Macaristan) Devletlerle tüm ilişkilerini kesecektir.
24. Altı ilde (Vilayet-i Sitte-Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Sivas, Bitlis) karışıklık ortaya çıktığında bu illerin herhangi bir bölümünün ele geçirilmesi hakkını İtilaf Devletleri saklı tutarlar.
25. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümeti arasında savaş 1918 Ekimi’nin otuz birinci günü yerel saatle öğle zamanı kesilecektir.
İngiltere Kraliyet Hükümeti’nin savaş gemilerinden, Limni’de demirli Agamemnon zırhlısında 1918 Ekimi’nin otuzuncu günü iki tane olarak imza edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.