Rekombinant DNA Teknolojisi

Rekombinant DNA Teknolojisi

                Rekombinant DNA teknolojisi doğada kendi kendiliğinden oluşamayan, genel olarak farklı biyolojik türlerden elde edilmiş olan DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisi yardımıyla kesilmesine ve elde edilen yeni, farklı DNA parçalarının birleştirilme işlemlerini kapsar. Rekombinant DNA teknolojisi tıp, temel bilimler, hayvancılık ve çevre mühendisliği alanlarında çok sıklıkla kullanılmaktadır.

images

Rekombinant DNA Teknolojisi Tanımı ve Kullanım Amaçları

  • Rekombinasyon değişik türdeki genotiplerdeki bireyler arasındaki eşleşmeler ortaya çıktığında, ana ve babaya ait kalıtımsal özelliklerin döllenmede değişik gruplaşmalarla toplanmasına yol açan olayların tümüdür.
  • Bu olayın gerçekleşmesi için DNA’da kırılmalar meydana gelerek kırılma bölgelerinde DNA moleküllerinin arasında parça değişimi olur. Sonuç olarak da orijinaline benzemeyen yeni rDNAlar oluşur.
  • Mayoz bölünme sırasında meydana gelen kromozomal parça değişimi olduğu esnada homolog çeşitlenme meydana gelmektedir.
  • Bu olay bakteri türlerinde transformasyon, trandüksiyon, konjugasyon ile meydana gelir. Temeli ise DNA molekülleri arasında bulunan homoloji ile açıklanmaktadır. Bu sebepten dolayı da doğada oluşan çeşitlenme türleri, aynı familyadan olan bireyler arasında çok azdır.

Rekombinant DNA Tarihçesi

  • 1960lı yılların sonuna gelindiğinde DNA ile yakından ilgili olan bazı enzim çeşitlerinin anlaşılmaya başlanması ile gerçekleşmeye başlamıştır.
  • İlk yapay çalışmalara 1973 senesinde Cohen başlamıştır.
  • Bu teknoloji sayesinde doğada tek başına bulunması mümkün olmayan genlerin yapımı sağlanmakta, genotipleri önceden belirlenebilip yön verilebilmektedir.
  • 3 ana başlıktan oluşur; Hibritleşme yöntemleri, Klasik uygulamalar ve Polimeraz zincir reaksiyon yöntemidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.