Sevr Antlaşmasının Önemi Ve Maddeleri Nelerdir

Sevr Antlaşmasının Önemi Ve Maddeleri Nelerdir? Osmanlı Devleti’nin sınırları dışarısında kalan topraklar:

2. > İngiltere: Tüm Arabistan, Mezopotamya.
Fransa: Urfa ve Mardin, Gaziantep’le birlikte tüm Suriye.
Yunanistan: Karadeniz kıyısında Midye’nin doğusunda Podima’dan Marmara kıyısındaki Kalikrat-ya’ya (Büyük Çekmece Gölü yakınında) uzanan çizginin batısında kalan Trakya toprakları ile İmroz ve Bozcaada. Kuşadası’ndan başlayan Ödemiş, Salihli, Akhisar’dan geçerek Kemer iskelesine uzanan sınır ötesindeki İzmir bölgesi. Bu bölgenin egemenliği kâğıt üzerinde Osmanlılarda kalacak, fakat bu egemenlik hakkı Yunanistan’a devredilecektir. Bölgede yerel bir meclis kurulacak, bu. meclis beş y ıl sonra İzmir’in ‘ tamamen Yunanistan’a bırakılması konusunda karar verebilme hakkına sahip olacaktır.
> Ermenistan: Doğuda, sınırları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson tarafından saptanacak bir bağımsız Ermenistan devleti kurulacaktır. Bu yeni devlete, Wilson’un önerisine göre, Giresun’un doğusundan başlayarak tüm Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Van’ın güneyine kadar uzanan topraklar verilecektir.
>Kürdistan: İstanbul’da bir komisyon oluşturulacak, bu komisyon Doğu Anadolu’da tamamen Kürtlerin oturduğu illerde “Kürdistan Muhtariyet Yönetimi “ni örgütleyecektir. Bu illerdeki Kürtler, bağımsız yaşamak istediklerini kanıtlayabilirse, Milletler Cemiyeti kararıyla bölge Kürtlere verilecek, Osmanlılar tüm haklarından yoksun kalacaklardır.
>İtilaf Devletleri: İzmir bölgesinin kuzeyinden başlayan Sapanca Gölü’nün batısından Karadeniz’e ulaşan Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile tüm Marmara Denizi çevresini içine alan topraklar. Bu bölge içindeki İstanbul kâğıt üzerinde gene Osmanlıların başkentidir; padişah ve hükümeti burada oturacaktır; ancak İtilaf Devletleri bölgede asker bulunduracak, askerler her türlü savaş hazırlığı uygulamaları yapacak; Osmanlı Hükümeti’nin jandarma birlikleri İtilaf Devletleri komutanlığına bağlı olacak; Osmanlılar bölgede karayolu ve demiryolu yapamayacak; savaş amaçlı yollar yıkılacaktır. Boğazlar savaş halinde bile tüm devletlerin gemilerine açık olacak; oluşturulacak “Boğazlar Komisyonu”nun ayrı bir bayrağı ve bütçesi bulunacaktır. Fakat Osmanlı Hükümeti Sevr Antlaşması’na ve onu izleyecek öbür anlaşmaya uymazsa İtilaf Devletleri bu durumu değiştirecektir.
3. Sevr’e göre, Osmanlı Hükümeti 35.000’i jandarma, 15.000’i özel birlik, 700’ü Padişah’ın yanındaki güvenlik birliği olmak üzere ancak 50.700 kişilik bir asker bulunduracaktır. Subaylar, subay yetiştiren okulların öğrencileri bu sayının içinde olacaktır. Deniz kuvvetlerinin ancak altı torpido botu, yedi sloop’u bulunacak; hava balonu ve uçak kesin olarak alınmayacaktır.
4. Yargı ve ekonomik konularla ilgili olmak üzere İtilaf Devletleri ile Yunanistan ve yeni kurulacak Ermenistan’a haklar tanınmıştır. Yargıda hazırlanacak yeni yöntem ve hakları Osmanlı Hükümeti, ayrıntılarını bilmeden kabul ‘etmiştir. Yabancı postalar yeniden kurulacak; gümrüklerde yeniden 1907’nin yüzde 8’lik tarifeleri uygulanmaya başlanacaktır.
5. Fransa, İngiltere, İtalya temsilcilerinden bir “Maliye Komisyonu” kurulacak, bu komisyona Osmanlı Hükümeti de bir komiser verecektir. Tüm gelirler, bütçe, gelir sağlama, giderleri belirleme, ödeme bu komisyonun görüşü doğrultusunda ve onayı ile toplanacak, hazırlanacak, yapılacak, uygulanacaktır. Maliye Teftiş Kurulu bu komisyona bağlı olacak, üyeleri, bu komisyonun para sistemi, madeni para işleri Osmanlı Bankası ve Duyunu Umumiye ile anlaşmak kaydıyla bu komisyonca düzenlenecektir. Osmanlı Hükümeti’nin tüm gelirleri bu komisyonun buyruğuna verilecek; Düyun-u Umumiye’nin gelirleri dışındaki gelirlerden ilk önce Osmanlı topraklarındaki İtilaf Devletleri birliklerinin giderleri; sonra Mondros Ateşkesi’nin imzalandığı günden bu yana İtilaf Devletleri ordularının eski yeni tüm giderleri; daha sonra zarar gören İtilaf Devletleri uyruklarının zararları karşılanacak; bunlardan sonra sıra Osmanlıların gereksinmelerine gelecektir. Bu komisyonun onayı olmadan Osmanlı Hükümeti hiçbir devlete ve hiçbir kimseye maliyeye yönelik bir hak tanıyamayacaktır. Osmanlı Hükümeti’nin gümrükleri, bu komisyonun atayıp, görevden alabileceği bir genel müdürce yönetilecektir.
6. Savaşlar boyunca ya da başka nedenlerle yerlerinden ayrılmış olan Rum, Ermeni, Yahudi gibi Türk olmayan azınlık bireyleri geri dönebileceklerdir. Kurulacak komisyonlar, bunların haklarını düzenleyecek, zararlarının Osmanlılarca ödenmesini sağlayacaktır. Azınlıkların kilise, yetimevi, okul gibi kurumları üzerindeki denetim tamamen kaldırılacak; rahat, istedikleri gibi çalışmalarına olanak sağlanacaktır. Osmanlı Meclisi’nde azınlıkların yeteri kadar temsil edilebilmesi için yeni bir seçim yasası hazırlanacaktır. Osmanlı uyruğunda olup da İtilaf Devletlerinden birinin ya da Yunanistan, Ermenistan gibi yeni kurulacak devletlerin uyruğuna geçmek isteyenlere güçlük çıkarılmayacak, Osmanlı Hükümeti bunların yeni haklarını tanıyacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.